Hvordan har dine opplevelser med Kjøtt i Nordland vært?

Kjøtt i Nordland (KiN) er et 3-årig prosjekt som eies av Felleskjøpet, Nortura, Tine, Tyr Nordland, Norsvin Nordland, Nordland sau og geit, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og småbrukerlag.

Via kompetanse og rekruttering har Kjøtt i Nordland jobbet for økt kjøttproduksjon og økt kjøttkvalitet i fylket. Av tiltak kan nevnes Kjøttkongressen, fagmøter/kurs for alle dyreslag (småfe, storfe, gris) og eierskiftekurs.

Kjøtt i Nordland avsluttes 31.12.18.  I forbindelse med evalueringsarbeidet av prosjektet ønsker Kjøtt i Nordland tilbakemeldinger fra landbruksnæringa.

Hvilke erfaringer og opplevelser har du av Kjøtt i Nordland? Vi ber om ærlige tilbakemeldinger, på smått og stort, positive og negative. I tillegg er det ønskelig med tilbakemeldinger på om Kjøtt i Nordland skal videreføres. 

Spørsmål merket * må besvares, de andre er valgfrie. 

Question Title

* 1. Hvordan ble du kjent med Kjøtt i Nordland?

Question Title

* 2. Hva forbinder du Kjøtt i Nordland med? (flere valg mulig)

Question Title

* 3. Har du deltatt på kurs/møter/arrangement der Kjøtt i Nordland har vært arrangør/medarrangør?

Question Title

* 4. Hva liker du med Kjøtt i Nordland? (flere valg mulig).

Question Title

* 5. Har Kjøtt i Nordland bidratt til økt fokus på kjøttkvalitet?

Question Title

* 6. Har Kjøtt i Nordland bidratt til økt fokus på kjøttproduksjon?

Question Title

* 7. Kjøtt i Nordland har vært organisert med 8 eierorganisasjoner (styringsgruppe), arbeidsutvalg, faggrupper og prosjektleder.
Har du noen opplevelser på hvordan dette har fungert?

  Svært bra Meget bra Bra Ikke så bra Vet ikke
Eierorganisasjonene / styringsgruppa
Arbeidsutvalget
Faggruppene
Prosjektleder

Question Title

* 8. Hva kunne Kjøtt i Nordland gjort annerledes?

Question Title

* 9. Generelt sett - hvor fornøyd er du med Kjøtt i Nordland?

Question Title

* 10. Bør Kjøtt i Nordland videreføres?

Question Title

* 11. Dersom du svarte "nei" på forrige spørsmål. 
Hvorfor skal ikke Kjøtt i Nordland videreføres?

Question Title

* 12. Ved en evt. videreføring av Kjøtt i Nordland (KiN 2) - hva skal KiN 2 jobbe med? (flere valg er mulig)

Question Title

* 13. Generelt - hvordan vil du helst få informasjon om fagkurs/fagmøter? (flere valg mulig)

Question Title

* 14. Andre tilbakemeldinger kan skrives her

T