Screen Reader Mode Icon
Vestlandsforsking gjennomfører ei undersøking om karrieremoglegheiter i Sogn og Fjordane.

Ved å svare på undersøkinga samtykker du til at dine svar og opplysningar vert behandla fram til prosjektet er avsluttet, seinast 30. desember 2023. 
 
Informasjon om undersøkinga, prosjektansvarleg, personvern og dine rettigheiter finn du her (pdf)

Studien er eit oppdrag for Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Tusen takk for at du deltek i studien!

0 av 21 besvart
 

T