Dette er reservasjon av hotellopphold med overnatting og middag. Påmelding til selve kurset må gjøres til Legeforeningen.
Alle kursdeltagere må betale dagpakke  kr. 675,- . Betaling for dagpakke blir innkrevet av Legeforeningen sammen med kursavgiften.

* 1. Informasjon om deltaker

* 2. Epost adresse

* 3. Mobilnummeret

* 4. Adresse

* 5. Helpensjon 22/11-23/11 (1040 Kr)

* 6. Helpensjon 23/11-24/11 (1040 Kr).

* 7. Festmiddag 23/11 (395 Kr, for personer uten helpensjon 618 Kr)

* 8. Informasjon om evt. allergier

T