Kurset gis på norsk/engelsk. The course is given in Norwegian/English

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Question Title

* 3. Kjønn?

Question Title

* 6. Snakker du norsk og engelsk? /Do you understand Norwegian and English?

Question Title

* 8. Har du studert på universitetet? /Have you studie at university level?

Question Title

* 9. Hvor hørte du om dette kurset? / Where did you hear about this course?

Question Title

* 10. Jeg samtykker til at Caritas Norge kan oppbevare og behandle mine personlige opplysninger i min CV i inntil 2 år for formål relatert til jobbsøking, annen relevante informasjon samt kurs og seminarer
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration, processing and storing of my personal data in my CV for recruitment purposes, other relevant information, courses and seminars at Caritas Norge, for a period of maximum 2 years.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

T