For F-gass sertifisering av bedriften

Ved å fylle ut skjemaet inngår du en avtale om bruk av internkontrollsystemet. Har du spørsmål til dette kan du kontakte NOVAP på kontor@novap.no eller på telefon 22 80 50 30.
  • Søknad om bedriftssertifisering sendes til Isovator AS.
  • Internkontrollsystemet er et vedlegg til denne søknaden.
  • Din bedrift må ha tatt i bruk internkontroll-systemet før dere kan sende søknad til Isovator.
  • Dere må også legge inn datablader på det utstyret og de stoffene bedriften bruker.

Question Title

Bilde
Internkontrollsystemet skal brukes av den bedriften som har fått tillatelse til dette gjennom en skriftlig avtale med NOVAP eller VKE.

Denne avtalen inngås mellom ansvarlig person (AP) og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) eller Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE).

Dette er en personlig avtale mellom den personen som får bruksretten til internkontrollsystemet og utvikler. Den personen som underskriver avtalen, er ansvarlig for at avtalen overholdes.

Question Title

* 1. Detaljer om brukeren av internkontrollsystemet:

Question Title

* 2. Daglig leder

Question Title

* 3. Ansvarlig person (AP)

Question Title

* 4. Ansvarlig person (AP) bekrefter følgende:

For å få tilgang til internkontrollsystemet må AP fylle ut dette skjemaet. For medlemmer i NOVAP eller VKE er dette en gratis medlemsfordel. For andre er prisen for å få tilgang til systemet er kr. 2500,- eks. mva. Dersom APs arbeidsforhold hos bedriften avsluttes, skal bedriften sørge for at fornyet avtale inngås.

NOVAP - Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er en selvstendig arbeidsgiverforening i Byggenæringens landsforening, tilsluttet NHO.  Vår oppgave er å synliggjøre kulde- og varmepumpebransjen, skape gode rammebetingelser, og arbeide for økt rekruttering og kompetanse.

Question Title

* 5. Status for medlemskap (hvis aktuelt):

Question Title

* 6. Hvilket økonomi- og kundeoppfølgingssystem bruker du per dag dato?
  • ERP og CRM system

T