Til forfattaren på Vestlandet

Me ynskjer innspel frå deg for å høyre kva du treng for å verke som forfattar på Vestlandet. Dette kan det gje grunnlag for å realisere prosjekt som i neste ledd kan utløyse fleire midlar til litteraturfeltet.
 
Alle innspela vil vere anonyme, med mindre du ynskjer å skrive i tekstboksen kven du er.

Question Title

* 1. Kva kompetanseprogram ville du vore interessert i å delta på for å trygge arbeidet ditt som forfattar.

T