Filadelfiakirken finnes for å lede mennesker som ennå ikke tror, til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus.
Det forsøker vi å gjøre ved å oppfylle de seks hensiktene våre: tilbedelse, disippelskap, fellesskap, tjeneste, dele og sende.  I alt vi gjør prøver vi å jobbe slik at alle hensiktene balanseres over tid. For å kunne gjøre dette enda bedre, ønsker vi oss tilbakemelding for å se om det er ting vi bør forbedre eller endre.

Nedenfor følger noen utsagn som beskriver ulike sider ved disse hensiktene. I hvilken grad opplever du at disse utsagnene passer/stemmer for deg? Sett ett kryss per linje. Undersøkelsen er anonym.

Question Title

* 1. TILBEDELSE

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Filadelfiakirkens gudstjenester inspirerer meg
Sangen og musikken i gudstjenestene hjelper meg til å tilbe Gud
Jeg gir av inntekten min til Filadelfiakirken
Undervisningen i Filadelfiakirken hjelper meg til å leve med Jesus i hverdagen
Jeg har gjort personlig(e) opplevelse(r) med Gud som har betydd mye for meg i min trosreise

Question Title

* 2. Andre kommentarer: 

Question Title

* 3. TJENESTE

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Jeg vet hvilke nådegaver jeg har
Jeg har oppgaver i kirken som jeg opplever samsvarer med mine nådegaver
Jeg får god oppfølging av min leder
Jeg opplever at det er behov for mine gaver eller tjenester i Filadelfiakirken
Jeg opplever at min viktigste tjeneste primært foregår utenfor Filadelfiakirkens regi

Question Title

* 4. Andre kommentarer: 

Question Title

* 5. DELE TRO

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Jeg har venner som ikke er kristne
Jeg ber for mine ikke-kristne venner
Jeg inviterer gjerne mine ikke-kristne venner til Filadelfiakirken
Jeg kan på en enkel måte formidle hva jeg tror på
Jeg opplever det som utfordrende å være kristen i min hverdag 
Jeg kan tenke meg å være med å starte en ny kirke ut fra Filadelfiakirken

Question Title

* 6. Andre kommentarer: 

Question Title

* 7. FELLESSKAP

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Jeg opplever Filadelfiakirken som et inkluderende fellesskap
Jeg er sammen med venner fra kirken utenom gudstjenestene
Svar hvis du er med i et småfellesskap: Vårt småfellesskap er viktig for min etterfølgelse av Jesus
Svar hvis du er med i et småfellesskap: I småfellesskapet vårt hjelper vi hverandre til å vinne nye for Jesus
Svar hvis du er med i et småfellesskap: Småfellesskapet er avgjørende for min opplevelse av å være en del av Filadelfiakirken

Question Title

* 8. Andre kommentarer: 

Question Title

* 9. DISIPPELSKAP

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Jeg pleier å lese Bibelen regelmessig
Jeg pleier å be regelmessig
Troen min påvirker mine valg og prioriteringer
Jeg fornemmer at Den hellige ånd leder meg i konkrete situasjoner i min hverdag
Tematikken i undervisningen er relevant for min hverdag

Question Title

* 10. Andre kommentarer: 

Question Title

* 11. SENDE

  Ikke i det hele tatt Til en viss grad I meget stor grad
Filadelfiakirkens misjonsarbeid er viktig for meg
Jeg ber for unådde folkeslag og/eller menighetens misjonsarbeidere
Jeg kan tenke meg å tjene Jesus i en annen kultur enn min egen
Jeg støtter eksterne misjonsorganisasjoner økonomisk

Question Title

* 12. Andre kommentarer: 

Question Title

* 13. Ditt forhold til Filadelfiakirken

  Ja Nei
Regner du deg som en kristen?
Regner du Filadelfiakirken som ditt åndelige hjem?
Er du medlem i Filadelfiakirken?
Er du troende døpt (voksendøpt)?
Har du en konkret oppgave/tjeneste i menigheten?
Er du med i et småfellesskap?

Question Title

* 14. Valgfritt tilleggsspørsmål: Hvis du svarte nei på spørsmålet om du er med i en tjeneste eller et småfellesskap, kan du skrive noe om hvorfor?

Question Title

* 15. I løpet av en vanlig måned, hvor ofte pleier du å komme på gudstjenester eller andre samlinger i Filadelfiakirken?

Question Title

* 16. Hvordan prioriterer du hvilke gudstjenester du deltar på? Rangér fra 1 til 3 , hvor 1 er høyeste prioritet (skalaen går fra 0-11).
PS: Selv om alle gudstjenestene står her, trenger du bare å velge tre av de.

Question Title

* 17. En ideell gudstjeneste for meg varer:

Question Title

* 18. Kjønn

Question Title

* 19. Alder

Question Title

* 20. Hva er din sivilstatus?

Question Title

* 21. Har du barn, og i så fall i hvilke alderskategorier?

Question Title

* 22. Hvilken kategori beskriver deg best?

Question Title

* 23. Hva er din husholdnings brutto inntekt?

T