10% of survey complete.

* 1. For hvilken instans jobber du?

* 2. Hvor mange ganger (anslagsvis) har du brukt "Hei" de siste tre månedene?

T