10% of survey complete.
For hvilken instans jobber du?

Question Title

* 1. For hvilken instans jobber du?

Hvor mange ganger (anslagsvis) har du brukt "Hei" de siste tre månedene?

Question Title

* 2. Hvor mange ganger (anslagsvis) har du brukt "Hei" de siste tre månedene?

T