Om undersøkelsen

Norsk Folkemuseum ønsker å sette opp et typisk gjenreisningshus fra Finnmark eller Nord-Troms i sitt friluftsmuseum. Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og Norsk Folkemuseum samarbeider om denne spørreundersøkelsen.

Vi vil gjerne høre fra dere som har bodd i, eller fortsatt bor i et gjenreisningshus. Vi ønsker også å høre fra dere som kjenner godt til slike hus uten selv å ha bodd i det, eller som husker tilbake til perioden husene ble bygget.

Du kan svare på noen eller på alle spørsmålene. Du kan også velge å skrive din historie fritt, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene.

Vi er svært interessert i fotografier og skisser av hus og innredning. Kanskje er det blitt tatt bilder ved spesielle anledninger som bursdagsfeiringer, julaften og lignende. Du kan sende oss bilder elektronisk eller som vanlige papirbilder. Vi sender papirbildene tilbake til deg etter kopiering om du ønsker det.

Med vennlig hilsen
Maria.Stephansen@gjenreisningsmuseet.no
Inger.Jensen@norskfolkemuseum.no
Audun.Kjus@norskfolkemuseum.no
NÅR DU VIL SENDE INN SVARET MÅ DU TRYKKE PÅ SEND INN-KNAPPEN PÅ SISTE SIDE. ANDRE SVAR BLIR IKKE TATT INN I ARKIVET.

- Tiden det tar å svare varierer etter hvor mye du har å fortelle.
- Brukerne av svaret ditt plikter å verne integriteten til deg og til eventuelle andre personer du omtaler.
- Skulle du ønske å trekke tilbake svaret ditt, kan du når som helst be om at vi sletter det.
- Har du spørsmål, kommentarer til undersøkelsen eller ønsker å sende oss bilder, avisartikler eller annet, er det bare å ta kontakt. Skriv til: eli.chang@norskfolkemuseum.no, eller send til Norsk Folkemuseum, Norsk etnologisk gransking, Postboks 720 Skøyen, 0214 Oslo.

T