Her kan man sende inn forslag til årsmøtet 2021. Fristen for innsending av forslag er 11. oktober 2021. Fristen for forslag som innebærer vedtektsendringer er 20. september 2021. Forslag som ikke er sendt innen fristen kan bli forkastet.

Question Title

* 1. Forslagsstiller (Eks. Navn/Rigg/Område/Crew)

Question Title

* 2. Forslag

Question Title

* 3. Begrunnelse for forslaget

T