Hvor godt kjenner du deg igjen i disse utsagnene?

INFORMASJONSSKRIV:
 
VI ØNSKER INNBLIKK I HVORDAN DET OPPLEVES Å TA TESTOSTERONTILSKUDD OG/ELLER ANABOLE STEROIDER. VI ØNSKER INNSIKT I HVORDAN BRUKEN ENDRER TANKER, FØLELSER OG ATFERD. VI VIL UNDERSØKE MOTIVASJON OG OPPLEVELSEDIMENSJONER VED AAS-BRUKEN.

UNDERSØKELSEN ER ANONYM.

UNDERSØKELSEN TAR KUN ET PAR MINUTTER. 


UNDERSØKELSEN ER ÅPEN FOR ALLE, OGSÅ DE SOM IKKE HAR BRUKT, DE SOM HAR BRUKT TIDLIGERE, OG DE SOM BRUKER NÅ.
 
DU SKAL SVARE PÅ HVOR GODT KJENNER DU DEG IGJEN I UTSAGNENE SOM PRESENTERES. DERSOM DU HAR BRUKT ELLER BRUKER ANABOLE STEROIDER/TESTOSTERON VIL VI AT DU SAMMENLIGNER FØR OG ETTER BRUK (SE SVARALTERNATIV LINJE 1 OG 2). DERSOM DU IKKE HAR BRUKT ELLER BRUKER SVARER DU BARE VED NEDERSTE LINJE (SE SVARALTERNATIV LINJE 3).

Question Title

* 1. Jeg ser lyst på fremtiden

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 2. Jeg er rolig inni meg

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 3. Jeg føler meg overaktiv og tvunget til å gjøre ting, som om jeg var drevet av en motor

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 4. Det er vanskelig å komme i gang med oppgaver jeg ikke synes er interessante

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 5. Det er vanskelig å gjennomføre kjedelig arbeid, eller arbeid som innebærer gjentakelser

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 6. Jeg har mye flaks (f.eks. vinner ofte i konkurranser hvor vinner trekkes tilfeldig)

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 7. Jeg føler meg trist og dyster

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 8. Jeg er flink til å organisere oppgaver og aktiviteter

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 9. Jeg blir lett distrahert av ting rundt meg

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 10. Humøret mitt kan endres drastisk iløpet av sekunder

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 11. Jeg har vansker for å huske ting, selv etter noen få minutter (som instruksjoner, veibeskrivelser, nummer)

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 12. Jeg føler ofte glede og interesse for mine daglige gjøremål

  Ikke i det hele tatt Bare litt Noe Mye Ekstremt
Før jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Etter jeg begynte med anabole steroider/testosteron
Jeg har aldri brukt anabole steroider/testosteron

Question Title

* 13. Hvilke preparater bruker/brukte du?

Question Title

* 14. Dose per døgn (ml/mg)

Question Title

* 15. Alder

Question Title

* 16. Hva beskriver deg best?

Question Title

* 17. Kjønn

T