Evalueringsskjema for kurs i hang-, para- eller speedgliding

Alle elever skal fylle ut dette evalueringsskjemaet innen 7 dager etter kursslutt. På denne måten vil hang og paragliderseksjonen få tilbakemeldinger fra våre elever om hvordan de opplevde kurset. Dette vil hjelpe oss til å gjøre kurset bedre og dermed vil din tilbakemelding kunne føre til at vi får bedre og sikrere piloter i vår sport etterhvert!

Question Title

* 1. Klubb:

Question Title

* 2. Oppgi dato og sted for prøvedag eller første kursdag

Question Title

* 3. Ansvarlig Instruktør

Question Title

* 4. Andre instruktører

Question Title

* 5. Hjelpeinstruktør

Question Title

* 6. Andre som hjalp til på kurset

Question Title

* 7. Hvor mange elever deltok på kurset?

Question Title

* 8. Kurstype: Hang gliding (HG), Paragliding (PG) eller speedflying (SPG)

Question Title

* 9. Ditt navn (frivillig!)

Prøvedag

Question Title

* 10. Hadde instruktøren tid til deg?

Question Title

* 11. Følte du området var egnet for trening og prøvetur?

Question Title

* 12. Var en eventuell flytur en positiv opplevelse?

Question Title

* 13. Hvordan syns du prøvedagen eller første kursdag var?

Nybegynnerkurs - Teoriundervisning

Question Title

* 14. Teoridel på begynnerkurset; Hvordan bedømmer du teoriundervisninga?

Question Title

* 15. Hvordan ble teoriundervisninga gjennomført?

Question Title

* 16. Hvordan var undervisningsfasilitetene?

Question Title

* 17. Hvor mange timer teori hadde du?

Question Title

* 18. Hvordan ble oppgavesamlingen benyttet under kurset? (Tilsendt per mail fra NLF)

Nybegynnerkurs - Praktisk del

Question Title

* 19. Hvor mange flyturer i begynner/mellomstadiebakke hadde du?

Question Title

* 20. Hvor mange høydeturer hadde du før kurset ble avsluttet?

Start, flyging og landing

Question Title

* 21. Hvordan synes du instruksjonen rundt 5 punkt sikkerhetssjekken?

Question Title

* 22. Fikk du instruksjon i baklengsstart? (Gjelder Paragliding)

Question Title

* 23. Landingsteknikk. Fikk du opplæring i både 8 tall og 4-kantinnflyging?

Question Title

* 24. Opplæring i startprosedyrer, hvordan opplevde du den? Karakter fra 1-5, 1 er dårligst 5 er best.

Question Title

* 25. Landingsprosedyrer. Hvordan bedømmer du opplæringa? 1 er dårligst og 5 er best.

Question Title

* 26. Svingteknikk og flyhastighet. Var opplæringen bra nok? 1 er dårligst, 5 er best.

Question Title

* 27. Hvordan vil du beskrive din første høydetur?

Question Title

* 28. Meteorologi. Å kunne mest mulig om været er viktig for oss som flyr. Hvordan var undervisninga?

Question Title

* 29. Hvordan var feedbacken eller tilbakemeldingen  etter første høydetur?

Question Title

* 30. Hvilken vinge var det du brukte og vet du vingens klassifisering?

Question Title

* 31. Hvordan var vingen du brukte på kurset?

Question Title

* 32. Hvordan var seletøyet

Question Title

* 33. Hjelm, passet den?

Question Title

* 34. Var hjelmen godkjent etter EN966 standarden?

Question Title

* 35. Var det en hel eller halvhjelm du brukte?

Question Title

* 36. Kursmateriell, var kursmateriellet (PG/HG læreboken, sikkerhetssystemet, førstehjelpsboken og oppgavesamlingen (PG)) på plass til riktig tid?

Question Title

* 37. Kursplanen, flydager og kursprogresjon

Question Title

* 38. Oppfølging etter kurs, er det laget en plan for videre flyging og oppfølging etter kurs?

Question Title

* 39.  Brukte du loggboka? http://no.flightlog.org/.

Question Title

* 40. Hva er dine første kommentarer etter å ha tatt kurset?

Question Title

* 41. Er det noe spesielt du ønsker å si om kursopplegget for å hjelpe oss å forbedre kurset?

Question Title

* 42. Har du kommentarer til instruktørenes gjennomføring av kurset?

Question Title

* 43. Vil du anbefale dine venner til å ta kurset eller starte med denne typen luftsport?

Question Title

* 44. Hva er din totalvurdering av kurset, 1 er dårligst, 5 er best

Question Title

* 45. Hva var kostnaden på kurset?

Question Title

* 46. Hvordan betalte du for kurset?

Question Title

* 47. Har du anskaffet eget utstyr etter kurset? 

Question Title

* 48. Om ja, ble dette kjøpt i samsvar med instruktør? 

Question Title

* 49. Hvilket utstyr har du eventuelt skaffet?

Question Title

* 50. Er det andre tilbakemeldinger du ønsker å gi seksjonen? Har du spørsmål, skriv dem gjerne her. Takk for din tilbakemelding!

T