Etablerarkontoret for kommunane i Vest-Telemark - levert av Telemark Næringshage AS

 
25% of survey complete.
Vårt taushetsløfte:
For at du skal få best mogleg hjelp frå oss må vi vite litt meir om ideen din.
Men det er din ide og bedrift, og vi behandlar informasjonen du gjev oss deretter.

Denne kartlegginga tek ca 5-10 minutt å gjennomføre.
Ring eller send oss en mail hvis du treng hjelp til å fylle ut.

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. Bruk maks 100 ord på å forklare ideen bak din bedrift

T