Nasjonalt Opplæringsprogram (RVTS) om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer

Question Title

* 1. På hvilken regional opplæring har du deltatt?

Question Title

* 2. Alt i alt, hvor fornøyd er du med det faglige innholdet?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med gjennomføringen og helheten av opplæringsprogrammet?

Question Title

* 4. Hva har vært spesielt bra og nyttig for din rolle som ressursperson på fagfeltet inn i din organisasjon/miljø?

Endringsagenter - Opplæringsprogrammet har bestått av 13 fagmoduler fordelt på fire helgesamlinger.
1. negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 2 vold og traumeforståelse. 3. migrasjon, akkulturasjon og transnasjonale familieliv (dag 1) /dialog, kultur og kommunikasjon (dag 2). 4. Risiko og utfordringsbilde

Question Title

* 5. Er det spesielle foredrag og fagfelt som har vært spesielt nyttig for deg? Hvorfor?  Hva kunne du tenkte deg mer av/el. et større fokus på?

Question Title

* 6. Føler du deg tryggere og mer kompetent i din rolle på fagfeltet etter endt opplæring? Om ja. På hvilke måte? Om nei. Hva kan vi bidra meg for at du føler deg tryggere og mer kompetent?  

Question Title

* 7. Hva ønsker du og har behov for av innhold og fokus på RVTS sine nettverkssamlinger etter endt utdanning?

Question Title

* 8. Andre kommentarer:

T