Kurset gis på norsk/engelsk. The course is given in Norwegian/English

Kurset består av 5 presentasjoner med videoer, som blir sendt per epost. Vi avslutter med et videomøte.

You will receive 5 emails with presentations and videos. At the end we will arrange a video meeting

Kontaktperson for kurset:

Finn, 404 28 452 / jobb@caritas.no
 

PÅMELDING / REGISTRATION

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Question Title

* 2. Kjønn?

Question Title

* 3. Hva trenger du hjelp til? / What do you need help with?

Question Title

* 7. Jeg samtykker til at Caritas Norge kan oppbevare og behandle mine personlige opplysninger i min CV i inntil 2 år for formål relatert til jobbsøking.
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration, processing and storing of my personal data in my CV for recruitment purposes at Caritas Norge, for a period of maximum 2 years.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

T