Velkommen til spørreundersøkelsen om nettressursen Ja, vi kan!

 

‘Nettressursen Ja, vi kan!’ er ment å bidra til at mennesker med utviklingshemning skal forstå og mestre livet i det digitale samfunnet. Vi vet at mange mennesker med utviklingshemning kan mestre informasjonsteknologi ganske godt hvis de får opplæring i å bruke det. Mange bruker smarttelefoner, nettbrett, PC-er og MAC-er. De kan bruke teknologien overalt: hjemme, på jobben, i skole, på aktivitetssenter og i fritid. Teknologien bidrar til inkludering og selvstendighet. Det å bruke samme utstyr som alle andre er viktig for dem og bidrar til å oppmuntre utveksling av erfaringer brukerne imellom.

Nettressursen ‘Ja, vi kan!’, inneholder i hovedsak fire elementer.

Element én er ferdighetsdelen av ‘Ja, vi kan!’. Vi har kalt den ‘Lær om tjenester på nettet’ og laget filmer, strukturert i 6 temaer: Reise, Kino, Bestille time, Mobilen som hjelper, Selvbetjent kasse og Lære med YouTube. Det er både det vi kaller motivasjonsfilmer hvor to personer viser hvordan de bruker apper og nettbaserte tjenester i dagliglivet, samt instruksjonsfilmer som steg for steg viser hvordan man bruker dem.

Element to har vi kalt ‘Tjenester før og nå’. ‘Før og nå’-delen er en viktig byggekloss for forståelse og kunnskap. Vi har plukket ut 18 temaer og forteller litt om hvordan utførelsen av dagliglivets aktiviteter har utviklet seg de siste 50 årene.

Det tredje elementet er quizer om alle temaene som nettressursen behandler. Dette for at brukerne skal kunne teste kunnskapene sine. Quizene fins i to utgaver, såkalt dra-og-dropp, og avkryssing. Quizene er enkle, men dra-og-dropp quizen krever ganske gode leseferdigheter og noe bedre finmotorikk enn avkryssing.

Det fjerde elementet er Informasjon til støttepersoner. Her finner du informasjon som er viktig for støttepersoner når det gjelder bruk av nettressursen.

Vi kan enkelt si at Ja vi kan!  handler om å øke livskvaliteten til personer med utviklingshemning ved å øke deres digitale kompetanse.
 
Denne spørreundersøkelsen vil kun bli brukt som en tilbakemelding på om nettressursen Ja, vi kan! fungerer etter hensikten. Vi vil sette stor pris på om du er villig til å bruke omtrent 10 minutter på å besvare 9 spørsmål i denne undersøkelsen. Besvarelsene behandles anonymt. Dine innspill er viktige!
 
Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Prosjektet startet i 2019 og varer til starten av 2021.
Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Stiftelsen Dam.
 
Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med prosjektleder Terje Grimstad i Karde:
E-post: terje.grimstad@karde.no
Telefon: 908 44 023
 
For mer informasjon: Prosjektets nettside

T