Har du vært på et eller flere arrangementer under CODA 2017? Hjelp oss til å bli bedre ved å fylle inn spørreskjema under. Undersøkelsen tar ca 2-3 minutter. Bli med i trekningen av et gavekort til Mathallen (verdi kr 300)!

Question Title

* 1. Er du...

Question Title

* 2. Alder?

Question Title

* 3. Hvordan ville du beskrevet din etniske bakgrunn?

Question Title

* 4. Hvor fant du informasjon om CODA? (velg alle som gjelder)

Question Title

* 5. Ranger utsagnene under ut fra hvor viktige de var for at du gikk på forestillingen/ene? (Fra 1 til 7 der 1 er viktigst)

Question Title

* 6. Hvordan var opplevelsen av det du så på CODAfestivalen? (Velg alle som gjelder)

Question Title

* 7. Svarte opplevelsen til dine forventninger?

Question Title

* 8. Hvordan opplevde du festivalen samlet sett? / Hvordan ville du rangere ditt helhetsinntrykk av festivalen?

Question Title

* 9. Hva er ditt postnummer?

Question Title

* 10. Fyll inn din e-post adresse for å bli med i trekningen av gavekort til Mathallen (verdi kr 300)

Tusen takk for at du hjelper oss med å gjøre CODA bedre!

T