Om nominasjonen:

Question Title

* 1. Navn på bedrift/person/organisasjon/prosjekt som nomineres:

Question Title

* 2. Begrunnelse for forslaget:

T