Om nominasjonen:

* 1. Navn på bedrift/person/organisasjon/prosjekt som nomineres:

* 2. Begrunnelse for forslaget:

T