Vi ønsker tilbakemelding og innspill til neste møte med Molde kommune byggesak

Question Title

* 1. Hvor fornøyd er du med tiden det tar å få behandlet en byggesak i Molde kommune?
Svar på en skala fra 1-6, der 1=lite fornøyd og 6=svært fornøyd.

Question Title

* 2. Hva synes du fungerer bra i behandling av byggesak?

Question Title

* 3. Hva synes kan forbedres i behandling av byggesak?

Question Title

* 4. Har du andre innspill?

T