Bli med på brukertesting

20. juni skal Stiftelsen Dam arrangere en brukertesting av vårt søknadssystem, med mål om å forbedre brukervennligheten.

Registrer deg i dette skjemaet, dersom du ønsker å være med å teste. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater.

Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 2. E-postadresse

Question Title

* 3. Er du tilknyttet en søkerorganisasjon?

Question Title

* 4. Hvis ja, hvilken?

Question Title

* 5. Har du sendt søknader i Damnett før?

Question Title

* 6. Hvis ja, hvor mange?

T