Velkommen til IHM si brukarundersøking i 2018

Litt informasjon om oss:
 
Indre Hordaland Miljøverk er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ulvik, Ullensvang og Voss. Selskapet vart danna i 1994 for å handtera kommmunanes plikt til å samla inn hushaldningsavfall.

Vår Visjon:
IHM – på naturen si side.

Forretningsidé:
Forvalte og ta vare på verdiane i avfallet i eit ressurs- og klimaperspektiv - trygt, effektivt og økonomisk.

T