Her kan du fylle inn din søknad om å bli representant i Bodø Ungdomsråd.

Søknadsfrist 7. oktober

BUR er en arena der ungdommen i hele kommunen er representert. Rådet skal fremme deg og dine venners saker. Hva er du opptatt av? BUR jobber for å gjøre byen mer attraktiv for deg! Vi er ungdommens talerør opp i mot politikerne våre, og det er gjennom oss du får  gjennomslag for dine meninger.

Question Title

Bilde
§ 1 Formål
Bodø ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som skal jobbe for at Bodø skal være en god kommune for barn og unge.

§ 2 Funksjon
Bodø ungdomsråd skal være et rådgivende organ for politikere og administrasjon i Bodø kommune. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker.

Question Title

* 1. Fullt navn:

Question Title

* 2. Skole:

Question Title

* 3. Klassetrinn:

Question Title

* 4. E-post:

Question Title

* 5. Mobil:

Question Title

* 6. Hvorfor har du lyst til å være med i Bodø Ungdomsråd?

Question Title

* 7. Hva kan du bidra med i arbeidet?

Question Title

* 8. Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Utdyp gjerne.

Question Title

* 9. Har du andre egenskaper som kan styrke din rolle i ungdomsrådet?

Vi treng dæ!

Takk for din søknad, aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

T