Svarene er anonyme og vil aldri kunne kobles opp til deg eller ditt kundeforhold.

Question Title

Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Benum til en kollega eller venn?

Question Title

Hvor fornøyd er du med Benum, alt tatt i betraktning?

Question Title

Hvem representerer du? Velg det som er mest nærliggende for deg.

Question Title

Ris og ros(frivillig)

T