Question Title

* 1. Hvordan organiserer dere undervisningen? (antall personer i gruppen, tidsbruk, sammensetning etc)

Question Title

* 2. Har dere brukt det det nye materialet fra Helsedirektoratet og UDI i deres undervisning? Hvis nei, hvorfor ikke?

Question Title

* 3. Innhenter dere ekstern kompetanse/foredragsholdere? Eventuelt hvem?

Question Title

* 4. Hva er bra med det nye materialet?

Question Title

* 5. Hva er dårlig/burde vært gjort annerledes med det nye materialet?

Question Title

* 6. Videre anbefalinger, tilbakemeldinger?

T