Ja, jeg kommer på årsmøtet og/eller årsmøteseminaret

Question Title

* 1. Jeg skal på ...

T