Så kult at du vil melde deg på Aktivitetsuke for barn på St-Elisabeth i sommer :-)
Nå gjenstår det bare å fylle ut litt informasjon, så er du påmeldt!
 

* 1. Navn og alder på barnet som skal delta på Aktivitetskue for barn

* 2. Kontaktinformasjon på bestiller/ foresatt:

* 4. Er det noe vi bør vite om ? Allergier? Sykdom ? andre forhold det er greit at vi vet om ?

* 5. Kryss av for lest og forstått betingelser for påmelding.

T