Orientering om spørreundersøkelsen

Denne spørreundersøkelsen er en del av prosjektet Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv (CLIMTOUR)
og retter seg til deltagere på guidede turer og kurs på guidede turer i indre Sogn og Nordfjord. Dette inkluderer blant annet Vest-Jotunheimen, Hurrungane og turer i områdene rundt og på Jostedalsbreen.

Utvikling av reiseliv har blitt en viktig strategi for regional økonomisk utvikling i Norge. Reiseliv er også utpekt som en av næringene Norge skal "leve av" etter oljen. Samtidig forandrer klimaendringene produksjonsgrunnlaget for det naturbaserte reiselivet. Ski-turismen påvirkes allerede av mangel på snø ved flere destinasjoner over hele verden, også i Norge. Reiseliv, og særlig naturbasert reiseliv, er avhengig av økosystem- og klimafaktorer som snø, estetiske landskap og dyre- og planteliv. Reiselivet i Norge er også avhengig av en velfungerende fysisk infrastruktur – veier, havner og telekommunikasjon – som igjen er påvirket av klimaendringer. Det finnes lite kunnskap om hvordan norsk reiseliv samlet sett vil bli påvirket av klimaendringer og reiselivets kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer.

 Denne spørreundersøkelsen samler ikke inn personopplysninger (dvs. opplysninger som kan brukes til å identifisere deg).

Vi spør både om dine erfaringer fra guidede turer, fra kurs, og fra turer du har gått uten guide. Til sist i undersøkelsen har vi også lagt til noen spørsmål om du tenker på klima- og miljø når du planlegger turer, samt hvordan COVID-19 pandemien vil kunne påvirke fremtidig deltagelse på turer.

Spørreundersøkelsen avsluttes 25. juni 2020

For mer informasjon kontakt forskningsleder Halvor Dannevig: hda@vestforsk.no

Question Title

* 1. Anslå antall turer med guide eller på kurs de siste fem år (både sommer og vinter)

0 50
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Har du vært på guidet tur eller kurs om sommeren på et av disse stedene de siste fem årene?

Question Title

* 3. Har du vært på guidet tur eller kurs om vinteren på et av disse stedene de siste fem årene?

Question Title

* 4. Hvor mange år siden er det du for første gang var på tur i et av fjellområdene nevnt over? (Enten sommer eller vinter)

0 50
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Hvor mange av dine turer med guide eller som deltager på kurs i ovennevnte områder har blitt endret som følge av krevende vær eller forhold siste fem år? (Altså at dere har måttet gå til et annet turmål eller snu uten å få gjennomført det dere planla, både sommer og vinter)

0 20
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hvor mange av dine turer med guide eller som deltager på kurs i ovennevnte områder har blitt kansellert på grunn av krevende vær eller forhold de siste fem årene?

0 50
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Synes du at været i fjellet har endret seg i den tiden du har vært fjells?

Question Title

* 8. Synes du mengden snø og is i fjellet om sommeren har endret seg?

Question Title

* 9. Hvis du svarte "ja, mindre" over: det at det er mindre snøfelter i fjellet om sommeren og at breene krymper  betyr følgende for meg

Question Title

* 10. Hva gjør du dersom du har kjøpt og betalt en guidet skitur og det er snømangel:

Question Title

* 11. Hva gjør du dersom det stadig oftere blir snømangel i områdene du går toppturer på ski med guide i:

Question Title

* 12. Vil du fremdeles ta sjansen på å bestille tur på f. eks Store Skagastølstind eller Romsdalshorn dersom sjansen for dårlig vær er omlag 30% større enn i dag? Med "dårlig vær" mener vi at en ikke får besteget toppen.

Question Title

* 13. Vil du fremdeles ta sjansen på å bestille tur på f. eks Store Skagastølstind eller Romsdalshorn dersom sjansen for dårlig vær er dobbelt så stor som i dag?

Question Title

* 14. Synes du det er greit å endre turmål om det er krevende vær eller forhold?

Question Title

* 15. Mindre beiting og varmere og våtere klima gjør at det blir mer buskas og trær i fjellet. Synes du det gjør noe om det er mer buskas og trær i områdene du er på toppturer på ski?

Question Title

* 16. Hvis ja på forrige spørsmål - hvordan påvirker det din bruk av de berørte områdene?

Question Title

* 17. Synes du det gjør noe om det er mer buskas og trær i områdene du er på tur i om sommeren?

Question Title

* 18. Hvis ja på forrige spørsmål: hvordan påvirker det din bruk av de berørte turområdene?

Question Title

* 19. Synes du at stiene er mer slitt (blitt større, mer gjørmete i myrområder, blitt til "grøfter") nå enn før?

Question Title

* 20. Opplever du at naturen og forholdene i fjellet har endret seg siden du begynte å gå turer i fjellet?

Hvis ja, på hvilken måte?

T