Endringsmodenhet Indeks (EMI)

Dette spørreskjemaet gir et bilde av endringsevnen til organisasjonen slik at du kan tilpasse planen til de reelle utfordringene og kapasiteten.

Vi anbefaler at dere starter med at ledergruppen fyller ut skjemaet sammen. Deretter kan alle som har et ansvar for å gjennomføre endringene, både før og under endringsprosessen, ta testen for å måle "pulsen" på kulturen. Dere får størst effekt ved å la grupper som jobber sammen diskutere spørsmålene og gi et felles svar, selv om det selvsagt også er mulig å svare enkeltvis. 

Dersom du ønsker vår analyse av rapporten eller vår hjelp til å fasilitere en refleksjon i ledergruppen kan du ta kontakt på post@iprosess.no eller ring oss på 99 52 90 11.

Lykke til.

Med hilsen

Tor Berntsen
CEO/iProsess

* 1. Endringer vi har gjort tidligere, har som regel blitt...

* 2. Når det gjelder risikotaking, er det slik at...

* 3. For å nå målene våre, er de nødvendige endringene ...

* 4. Prioriteringene endringen medfører er...

* 5. Endringer i markedet har presset oss til å gjennomføre endringen og...

* 6. Endringer i markedet har inspirert oss til å gjennomføre endringen og...

* 7. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen i linjen mellom øverste ledelse og medarbeiderne...

* 8. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen mellom avdelingene på tvers i organisasjonen...

* 9. Hvilket utsagn beskriver vår kultur best...

* 10. Forpliktelsen fra alle ansatte til endringene er...

* 11. Lederstilen vår er dominert av...

* 12. Når det gjelder beslutninger underveis i endringsprosessen så...

* 13. Vår toppledelse har eierskap til endringen og ...

* 14. Ledergruppen som er ansvarlig for å gjennomføringe endringen...

* 15. Våre HR systemer støtter endringen...

* 16. For å tilegne seg den kompetansen som kreves for å gjennomføre endringen, har de ansatte...

* 17. Vi gjenkjenner og belønner atferd som bidrar til at vi når våre mål...

* 18. Når det gjelder motstand så...

* 19. Når det gjelder evnen til å gjennomføre endringen, er vi...

* 20. Når det gjelder å ha ansatte i organisasjonen som kan gjennomføre endringen, har vi...

* 21. Når det gjelder hvilke grupperinger som vil bli mest påvirket av endringen, har vi...

* 22. Når det gjelder endringskommunikasjonen så...

* 23. Vår overordnede kommunikasjonsstrategi er justert for å støtte denne endringen...

* 24. Vi anbefaler at du fyller inn kontaktinformasjon slik at vi kan finne frem til din rapport i våre systemer, dersom du trenger det. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 

Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter.

Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.

<span style="color: #999999;">Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter. <br><br>Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.</span>

T