Endringsmodenhet Indeks (EMI)

* 1. Endringer vi har gjort tidligere, har som regel blitt...

* 2. Når det gjelder risikotaking, er det slik at...

* 3. For å nå målene våre, er de nødvendige endringene ...

* 4. Prioriteringene endringen medfører er...

* 5. Endringer i markedet har presset oss til å gjennomføre endringen og...

* 6. Endringer i markedet har inspirert oss til å gjennomføre endringen og...

* 7. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen i linjen mellom øverste ledelse og medarbeiderne...

* 8. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen mellom avdelingene på tvers i organisasjonen...

* 9. Hvilket utsagn beskriver vår kultur best...

* 10. Forpliktelsen fra alle ansatte til endringene er...

* 11. Lederstilen vår er dominert av...

* 12. Når det gjelder beslutninger underveis i endringsprosessen så...

* 13. Vår toppledelse har eierskap til endringen og ...

* 14. Ledergruppen som er ansvarlig for å gjennomføringe endringen...

* 15. Våre HR systemer støtter endringen...

* 16. For å tilegne seg den kompetansen som kreves for å gjennomføre endringen, har de ansatte...

* 17. Vi gjenkjenner og belønner atferd som bidrar til at vi når våre mål...

* 18. Når det gjelder motstand så...

* 19. Når det gjelder evnen til å gjennomføre endringen, er vi...

* 20. Når det gjelder å ha ansatte i organisasjonen som kan gjennomføre endringen, har vi...

* 21. Når det gjelder hvilke grupperinger som vil bli mest påvirket av endringen, har vi...

* 22. Når det gjelder endringskommunikasjonen så...

* 23. Vår overordnede kommunikasjonsstrategi er justert for å støtte denne endringen...

* 24. Vi anbefaler at du fyller inn kontaktinformasjon slik at vi kan finne frem til din rapport i våre systemer, dersom du trenger det. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 

Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter.

Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.

<span style="color: #999999;">Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter. <br><br>Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.</span>

T