Endringsmodenhet Indeks (EMI)

Endringer vi har gjort tidligere, har som regel blitt...

Question Title

* 1. Endringer vi har gjort tidligere, har som regel blitt...

Når det gjelder risikotaking, er det slik at...

Question Title

* 2. Når det gjelder risikotaking, er det slik at...

For å nå målene våre, er de nødvendige endringene ...

Question Title

* 3. For å nå målene våre, er de nødvendige endringene ...

Prioriteringene endringen medfører er...

Question Title

* 4. Prioriteringene endringen medfører er...

Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen i linjen mellom øverste ledelse og medarbeiderne...

Question Title

* 5. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen i linjen mellom øverste ledelse og medarbeiderne...

Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen mellom avdelingene på tvers i organisasjonen...

Question Title

* 6. Hvilket utsagn beskriver best kommunikasjonen mellom avdelingene på tvers i organisasjonen...

Hvilket utsagn beskriver vår kultur best...

Question Title

* 7. Hvilket utsagn beskriver vår kultur best...

Forpliktelsen fra alle ansatte til endringene er...

Question Title

* 8. Forpliktelsen fra alle ansatte til endringene er...

Lederstilen vår er dominert av...

Question Title

* 9. Lederstilen vår er dominert av...

Når det gjelder beslutninger underveis i endringsprosessen så...

Question Title

* 10. Når det gjelder beslutninger underveis i endringsprosessen så...

Vår toppledelse har eierskap til endringen og ...

Question Title

* 11. Vår toppledelse har eierskap til endringen og ...

Ledergruppen som er ansvarlig for å gjennomføringe endringen...

Question Title

* 12. Ledergruppen som er ansvarlig for å gjennomføringe endringen...

Våre HR systemer støtter endringen...

Question Title

* 13. Våre HR systemer støtter endringen...

For å tilegne seg den kompetansen som kreves for å gjennomføre endringen, har de ansatte...

Question Title

* 14. For å tilegne seg den kompetansen som kreves for å gjennomføre endringen, har de ansatte...

Vi gjenkjenner og belønner atferd som bidrar til at vi når våre mål...

Question Title

* 15. Vi gjenkjenner og belønner atferd som bidrar til at vi når våre mål...

Når det gjelder motstand så...

Question Title

* 16. Når det gjelder motstand så...

Når det gjelder evnen til å gjennomføre endringen, er vi...

Question Title

* 17. Når det gjelder evnen til å gjennomføre endringen, er vi...

Når det gjelder å ha ansatte i organisasjonen som kan gjennomføre endringen, har vi...

Question Title

* 18. Når det gjelder å ha ansatte i organisasjonen som kan gjennomføre endringen, har vi...

Når det gjelder hvilke ansatte/avdelinger som vil bli mest påvirket av endringen, har vi...

Question Title

* 19. Når det gjelder hvilke ansatte/avdelinger som vil bli mest påvirket av endringen, har vi...

Når det gjelder endringskommunikasjonen så...

Question Title

* 20. Når det gjelder endringskommunikasjonen så...

Vår overordnede kommunikasjonsstrategi er justert for å støtte denne endringen...

Question Title

* 21. Vår overordnede kommunikasjonsstrategi er justert for å støtte denne endringen...

Vi anbefaler at du fyller inn kontaktinformasjon slik at vi kan finne frem til din rapport i våre systemer, dersom du trenger det. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 

Question Title

* 22. Vi anbefaler at du fyller inn kontaktinformasjon slik at vi kan finne frem til din rapport i våre systemer, dersom du trenger det. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 

Question Title

Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter.

Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.

<span style="color: #999999;">Når du klikker på knappen FERDIG får du opp resultatene. EMI på 100 % betyr at dere har stor evne til endring. Dersom resultatet er betydelig lavere bør dere vurdere å sette i gang tiltak før endringsarbeidet starter. <br><br>Vi anbefaler at du lagrer rapporten som et bokmerke eller sender linken til deg selv på e post.</span>

T