Question Title

* 1. Hvordan vurderer du ditt læringsutbytte av emnet VEIPR6000?

Question Title

* 2. Hvilke aktiviteter ga deg størst læringsutbytte? (Ranger fra 1 til 9 hvor 1 er minst)

Question Title

* 3. Hva skal evt. til for å øke ditt læringsutbytte?

Question Title

* 4. Gjennomførte du innføringsdelen/kurset i forkant?

Question Title

* 5. Hvordan har du opplevd å bruke blogg i dette emnet?

Question Title

* 6. Hvor tydelige var målene for emnet?

Question Title

* 7. Hvor godt organisert var emnet?

Question Title

* 8. Hvor tydelig ble faginnholdet forklart?

Question Title

* 9. Hvor godt ble de ulike temaene knyttet sammen?

Question Title

* 10. Eventuelle andre kommentarer til emnet:

T