Question Title

* 1. Hvordan var foredragsholderne?

Question Title

* 2. Var befaringene nyttige?

Question Title

* 3. Hvor mye lærte du på arrangementet?

Question Title

* 4. Hvor godt organisert var arrangementet?

Question Title

* 5. Hvor praktisk var arrangementets beliggenhet?

Question Title

* 6. Hvor vennlige var arrangementets medarbeidere?

Question Title

* 7. Hvor hjelpsomme var arrangementets medarbeidere?

Question Title

* 8. La arrangementet opp til nettverksbygging?

Question Title

* 9. Var du jevnt over fornøyd eller misfornøyd med arrangementet, eller ingen av delene?

Question Title

* 10. Hvor sannsynlig er det at du deltar på arrangementet igjen?

Question Title

* 11. Hvor sannsynlig er det at du anbefaler arrangementet for andre?

Question Title

* 12. Har du noen andre spørsmål eller kommentarer til arrangementet?
Forslag til forbedringer til fremtidige arrangement?

T