Dette er en spørreundersøkelse for Avfallsforum Møre og Romsdal for å kartlegge høstens behov og ønsker for ulike kurs.

Question Title

* 1. Hvor er du ansatt?

Question Title

* 2. Valg av kurs høsten 2020, hvilket kurs ønsker din bedrift å deta på?

Question Title

* 3. Hvilket læringsnivå skal kurset ha?

Question Title

* 4. Har du ønske om spesielle tema for risikovurdering eller avviksbehandling?

Question Title

* 5. Har du forslag til andre kurstema?

Question Title

* 6. Foretrekker du fysisk kurssted eller digitale kurs fremover?

T