Råde kommune holder nå på å lage en ny boligsosial handlingsplan. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.


I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å vite hva du mener er viktig i forhold til boliger og nærmiljø. 

Takk for at du tar spørreundersøkelsen vår. Din tilbakemelding teller!
0 av 8 besvart
 

T