1. Kort om ordningen


Lokal støtteordning for små bedrifter i Asker kommune

Asker kommune har bevilget 1 millioner kroner til bedrifter i Asker som har behov for støtte knyttet til forretningsplan. Ordningen støtter opptil 35.000,- pr. bedrift (eks. mva)

Hva innebærer i støtten?  
Ordningen går ut på at alle små bedrifter som har behov for rådgivning knyttet til forretningsplanen sin kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning.
 
Maksimum søknadsgrense pr. bedrift kr. 35.000,- (eks. mva)
 
Ordningen gjelder fra perioden 1. september - 31. oktober 2020. 

Søknadskriterier
Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier:
  • Kun AS-registrerte virksomheter
  • Bedrifter med mer enn kr 100.000,- i omsetning siste regnskapsår (2019).
  • Mindre enn 10 ansatte
  • Bedriften må ha adresse i Asker
  • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Behandlingstid av søknad
Søknader blir behandlet løpende. Behandlingstid er maksimum 14 dager. 
 
Utbetaling av støtte vil skje fra kommunen og til den enkelte etter mottatt faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivningen. Faktura fra bedriften må være datert i 2020. 
 
Har du spørsmål?
Kontakt oss på: post@askershus.no

T