Vi er en Svømmeklubb i utvikling. Bidra i en positiv retning og gi innspill og ideer. Kan du bruker 2-3 minutter på denne spørreundersøkelsen er det til stor hjelp for oss.
På forhånd tusen takk :-)

Question Title

* 1. Nå har DU mulighet til å komme med dine forslag til ny klubbnavn. Bli med i navnekonkurranse. 
NB: Husk å skriv navnet ditt bak forslaget slik at vi vet hvem forslaget er fra.

T