1. Besøkende på nettsted

* 1. Er dette første gang du har besøkt nettstedet?

* 2. Hva er den viktigste årsaken til at du kom til nettstedet?

* 3. Fant du det du var ute etter?

* 4. Hvis du ikke fant noe av eller alt du var ute etter, ber vi deg fortelle hva slags informasjon du var ute etter.

* 5. Fortell oss hvor enkelt det er å finne informasjon på nettstedet.

* 6. Hva er ditt totalinntrykk av nettstedet?

  Dårligere enn forventet Som forventet Bedre enn forventet
Profesjonelt
Informativt
Visuelt tiltalende

* 7. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å besøke nettstedet igjen?

* 8. Føy til eventuelle kommentarer du har om hvordan vi kan forbedre nettstedet. Vi tar gjerne imot forslag om bestemte områder som kan forbedres, funksjoner du ønsker deg på nettstedet, og eksempler på hva du mener er gode nettsteder.

T