1. Del 2 - Operativ vaginal forløsning

Huk av for korrekte utsagn og skriv inn i tekstboksene for å svare. Alle spørsmål har minst et riktig svar, men flere svar kan også være riktige. Alle spørsmål må besvares for å sende inn skjemaet.

Question Title

* 1. Vennligst skriv inn navnet ditt

T