* 1. Hvilke artister har du lyst til å se på Elvefestivalen 2017?

* 2. Har du andre forslag til forbedringer av Elvefestivalen?

T