Vi ønsker å gjøre en avstemning på om selskapene ser behovet for og ønsker et HR-nettverk i Nettalliansen. 

Et HR-nettverk i Nettalliansen vil i hovedsak ha fokus på hvordan HR-rollen best kan bidra til at nettselskapene kan møte de strategiske utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. 

Svarfrist: 29. januar


På forhånd takk for svar!

Question Title

* 1. Selskap

Question Title

* 2. Navn

Question Title

* 3. Ønsker du et HR-nettverk i Nettalliansen?

Question Title

* 4. Kommentar til svaret som er avgitt

T