Bokbasens metadataskole

Høsten 2016 holder Bokbasen igjen trinn 2 i vår kursserie for å forbedre kompetansen om metadata i bokbransjen. Kurset "Avansert kurs i metadata" vil bli holdt 29. september på Continental i Oslo.

Kurset passer for alle som jobber med metadata, særlig de som jobber i forlagsbransjen og de som jobber med netthandel, ERP-systemer og logistikk.

Arrangementet varer fra 10.00-14.00, og det vil bli servert lunsj ca klokken 11.30.

Prisen per person er 750,- men om man melder seg på innen 31.august får man kurset til 600,-

Temaene som vil bli gjennomgått er:

Bokbasens metadatakurs trinn 2: Avansert kurs i metadata

● Onix
- introduksjon
- oppbygging
- kodelister
- viktige felt & best practice

● API
- hva er API
- integrasjon mot Bokbasen

● Thema
- introduksjon
- emnekategorier
- klassifikasjon etter Thema

● Avansert bruk av Mentor

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål. 

Med vennlig hilsen / Best regards
Bokbasen AS
Vera Haye Bjerga
Administrasjonsansvarlig & Produktsjef Boknett
Mob:     +47 97 57 98 18
Epost: vera@bokbasen.no

T