Question Title

* 1. Hva er din stilling?

Question Title

* 2. Har du arbeidet med foreldre ved dødfødsel tidligere?

Question Title

* 3. Har du vært med på temamøte om filmen "Stille fødsel" med Janne Teigen?

Question Title

* 4. Når fikk foreldrene se filmen?

Question Title

* 5. Så foreldrene hele filmen sammenhengende?

Question Title

* 6. Var du sammen med foreldrene da de så filmen?

Question Title

* 7. Hvordan synes du det var å bruke filmen i møte med foreldrene?

Question Title

* 8. Synes du filmen var til nytte for din oppfølging/ivaretakelse av foreldrene

Question Title

* 9. Utdyp gjerne svaret i forrige punkt

Question Title

* 10. Er det noe du savnet i filmen?

Question Title

* 11. Fulgte du "Bruksanvisning for visning av filmen"?

Question Title

* 12. Er det noe du mener bør med eller endres i "Bruksanvisning for visning av filmen"?

Question Title

* 13. Vil du bruke filmen igjen ved nye tilfeller?

Question Title

* 14. Utdyp gjerne forrige spørsmål

Question Title

* 15. Vil du anbefale andre å bruke filmen i møte med foreldre?

T