Question Title

* 1. Velkommen til en faglig, gratis samling i bydel Nordre Aker tirsdag 18.6.19
Fagpersoner, pårørende, bydelens senior beboere fra Nordre Aker møtes 18.6.19 på Grefsen Menighetssenter, Glads vei 47, Oslo.
Overordnet tema for dagen: "Jeg vil bo hjemme lengst mulig å være sjef i eget liv"
Del 1 Faglig del, fagpersonell innen helse og mestring møtes 9-11 (programmet starter 9- kaffe fra 08.30)
Del 2 Bydelens senior beboere 12-14.30 (programmet starter 12- kaffe fra kl 11.30)
Hvilken del kommer du på? Åpent for alle på begge deler. Se program under, eller les mer på arrangementets hjemmeside Smart-Velferd 

Question Title

* 2. FAGLIG DEL - HELSE OG MESTRING
"Jeg vil bo hjemme lengst mulig" - for å etterkomme dette ønsket må det en holdningsendring til. Tiden har forandret seg- mange muligheter med ulik teknologi men også et samfunn der behovet for varme, kompetente fagpersoner øker i takt med at vi stadig får flere eldre. Teknologi kan bistå i mange prosesser og frigi flere ressurser og gi mer tid til kvalitet i omsorg.
Mindre ensomhet- Økt mestring – Kvalitetstid – Mer tid til omsorg

09.00            Programmet starter - Velkommen
09.00-09.15 Bydelsadministrasjonen Nordre Aker – Tema: fokusområder i bydelen v/Camilla Glasø, avd. direktør Helse og Mestring, Oslo kommune 
09.15-09.35 FERD- Tema: Sosiale entreprenører – regelverk offentlig sektor v/Katinka Greve Leiner, dir. FERD Sosiale Entreprenører
09.35-09.55 Presentasjon av Sosiale Entreprenører og leverandører
No Isolation, Jodacare, Generasjon M, Seniorstøtten, Sensio
09.55-10.05- Kaffe og spørsmål 
10.05-10.20 Seniorstøtten - Tema: Erfaringer kundereisen, før-under og etter besøkt tjenesteleveranse v/Katja Dilling, daglig leder Seniorstøtten
10.20-10.35 Sensio – Tema: Det digitale livsløp, fra Smarthus til Velferdsteknologi v/Ellen Tønjum Moldskrev, ansv. Smarthus og livsløpstandard
10.35-11.00 Sensio - Tema: IKOS digitale tavle- sikkerhet, effektivitet, gode pasientforløp v/Marit Strandqvist

           
Representanter fra Almas hus og Pastor Fangens vei er tilstede for eventuelle spørsmål om deres erfaringer med velferdsteknologi. Det er også mulig å besøke disse for opplæring og anbefalinger.


Question Title

* 3. BEBOERMØTE Nordre Aker seniorer
Hva skjer i bydelen vår for oss over 62+ og det "å være sjef i eget liv"
Digitale tjenester, Muligheter, Sikkerhet, Aktivitet, Foreninger, frivillighet,
organisasjoner, muligheter, transport
Arrangementet er gratis.

12.00 .        Velkommen (kaffen er klar kl 11.30) 
12.10-12.25 Bydelsadministrasjonen Nordre Aker
Tema: Innlegg v/avd. direktør Camilla Glasø, Helse og Mestring
12.25-12.55 Direktoratet for e-helse 
Tema: minhelse.no – en vei inn til sikre digitale helsetjenester 
- v/Gabrielle Petrine Gürrich Kristensen 
12.55-13.10 Oslo Brann- og redningen
Tema: trygghetsteknologi v/nettverksbygger Atle Haug i OBRE
13.10-13.25 Pause  
13.25-13.40 Eldrerådet bydel Nordre Aker –
Tema: Eldrerådet og deres funksjon v/Linn Dahl Eikås, førstekonsulent forebygging og mestring Oslo kommune, Pastor Fangens vei
13.40-13.55 Seniorstøtten –
Tema: Kundens behov i fokus v/Katja Dilling, daglig leder Seniorstøtten
13.55-14.15 DNT Senior
Tema: informerer om tilbud og turer v/May-Liss Hansen
14.15-14.30 Ruter- aldersvennlig transport- rosa busser-
Tema: Informasjon om tjenesten v/Kari Dybsjord Røstad

Almas hus – deler ut brosjyrer og er representert ift spørsmål rundt visningssenteret på Aker Sykehus
Program ferdig – takk for fremmøte og gode innlegg


Question Title

* 4. Fornavn og Etternavn

Question Title

* 5. Hvor mange kommer sammen med deg?

Question Title

* 6. Jeg vil gjerne ha din e-post så jeg kan få din mening om arrangementet da dette er en pilot for bydel Nordre Aker

Question Title

* 7. Hva er det som opptar deg i bydelen vår? Interessepunkter, hva savner du i hverdagen av informasjon som kunne vært tatt opp på denne typen arrangement?

Question Title

* 8. Hva er/var yrket ditt? 

T