Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

Arrangøren har ansvar for å sørge for smittevernet ved sitt arrangement.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
®     syke personer skal ikke delta på arrangementer
®     god hygiene
®     redusert kontakt mellom  personer

Question Title

* 1. Arrangør og navn og kontaktinformasjon på ansvarlig person hos arrangør. Husk epostadresse?

Question Title

* 2. Hvor skal arrangementet holdes?

Question Title

* 3. Beskriv hva slags arrangement dette er og maks antall deltakere.

Question Title

* 4. Mat og/eller drikke tillates kun ved servering ved bordene. Selvbetjening er ikke tillatt. Beskriv hva som skal serveres, hvordan det skal serveres og hygienetiltak ift smittevernreglene.

Question Title

* 5. Hvilke rutiner vil dere ha for renhold før, under og etter arrangementet?

Question Title

* 6. Har du sørget for registrering av navn og kontaktinfo til alle som skal delta på arrangementene? Denne informasjonen kan etterspørres av kommunen. (info: dette er for at kommunehelsetjenesten skal kunne gjennomføre smittesporing ved et eventuelt utbrudd av koronavirus blant deltakere på arrangementet)

Question Title

* 7. Vil dere informere alle deltakere i god tid før arrangementet om at de ikke kan delta, hvis de har luftveissymptomer og sykdomsfølelse – selv ved milde symptomer, og at alle som er satt i karantene eller isolasjon må holde seg hjemme?

Question Title

* 8. Vil du informere alle deltakere i god tid før arrangementet om at de må gå hjem med en gang, hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon under arrangementet, og at de som har vært i nærkontakt med vedkommende vasker hender umiddelbart?

Question Title

* 9. Vil dere sørge for å tilrettelegge, informere om og kontrollere at alle deltakere holder 1 meters avstand under arrangementet?

Question Title

* 10. Vil dere legge til rette for, og gjøre tydelig informasjon tilgjengelig om at deltakerne på arrangementet vasker hender:
  • ved ankomst til arrangementet og når de forlater området etter hosting/nysing (info: Plasser hånddesinfeksjon på steder der det ikke er håndvaskmuligheter)
  • etter toalettbesøk
  • før og etter måltider
  • ved synlig skitne hender

T