En kartlegging

Dette er en kartlegging av erfaringskonsulenter i Norge i regi av Erfaringssentrum (erfaringssentrum.no) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT (kbtmidt.no). Vi ønsker både å vite mer om erfaringskonsulenters arbeidsforhold, samt å komme i kontakt med flere erfaringskonsulenter. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og kun oppbevares av Erfaringssentrum og KBT.

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. Hvor stor er din stillingsprosent som erfaringskonsulent?

0 50 100
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Ev. andre ting du ønsker å formidle

Question Title

* 4. Jeg samtykker i at Erfaringssentrum (erfaringssentrum.no) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT (kbtmidt.no) kan benytte opplysningene jeg gir fra meg i denne undersøkelsen til en anonymisert sammenstilling av opplysningene.

Question Title

* 5. Jeg samtykker i at Erfaringssentrum (erfaringssentrum.no) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT (kbtmidt.no) kan benytte opplysningene jeg gir fra meg i denne undersøkelsen til å kontakte meg.

T