Question Title

* 1. Hvordan innfridde konferansen dine forventninger, totalt sett?

Question Title

* 2. Hva synes du om det faglige programmet?

Question Title

* 3. Er det noe du savnet i det faglige programmet, eller har du forslag til tema/foredragsholder til neste konferanse?

Question Title

* 4. Dersom du var med på studietur - var det nyttig?

Question Title

* 5. Hva synes du om utstillingsområdet?

Question Title

* 6. Hvor viktig er den sosiale delen av konferansen for deg?

Question Title

* 7. Hvor godt organisert var konferansen?

Question Title

* 8. Hvor sannsynlig er det at du deltar på Badeteknisk 2025?

Question Title

* 9. Hvor fornøyd er du med ...

  Svært misfornøyd Misfornøyd Hverken eller Fornøyd Svært fornøyd
Matserveringen
Hotellfasilitetene
Festmiddagen
Underholdningsinnslag

Question Title

* 10. Øvrige innspill. Hva kunne vi gjort annerledes? Har du andre spørsmål eller innspill til arrangørene?

T