Rælingen alpinklubb ønsker å gjøre Marikollen som skibakke til et mer attraktivt tilbud for innbyggere i kommunen. 

De som svarer på undersøkelsen er med i en trekning om tre gratis sesongkort vinteren 2018/2019. Vi gir også en ekstrapremie til den som har det beste forslaget til hvordan vi kan få flere til å stå på ski i Marikollen.

Bakken driftes i dag på dugnad, og klubbens foresatte ønsker derfor inspirasjon til hva vi kan gjøre bedre i årene som kommer.
Bakken skal bygges ut, og skitilbudet blir blant det beste i Oslo og Akershus innen få år.

Vi er like åpne for ris som for ros, og særlig takknemlig for konstruktive forslag til hvordan vi kan lage et bedre tilbud til deg og din familie.  

 
Er du?

Question Title

* 1. Er du?

Bor du i Rælingen?

Question Title

* 2. Bor du i Rælingen?

Bruker du eller din familie Marikollen (hele området) til fritid/trening?

Question Title

* 3. Bruker du eller din familie Marikollen (hele området) til fritid/trening?

Kjører du alpint/telemark/snowboard?

Question Title

* 4. Kjører du alpint/telemark/snowboard?

Har du gått på langrenn i Marikollen?

Question Title

* 5. Har du gått på langrenn i Marikollen?

Har du kjørt alpint i Marikollen?

Question Title

* 6. Har du kjørt alpint i Marikollen?

Hvis ja på forrige spørsmål, hvor tilfreds er du med Marikollen som skibakke?

Question Title

* 7. Hvis ja på forrige spørsmål, hvor tilfreds er du med Marikollen som skibakke?

Vet du at alpinbakkene i Marikollen skal bygges ut?

Question Title

* 8. Vet du at alpinbakkene i Marikollen skal bygges ut?

Vennligst angi om du er enig eller uenig i følgende påstander
Marikollen skisenter er et bra sted for familier

Question Title

* 9. Marikollen skisenter er et bra sted for familier

Marikollen skisenter er bra for både proffer og amatører (på ski)?

Question Title

* 10. Marikollen skisenter er bra for både proffer og amatører (på ski)?

Marikollen skisenter har et godt kafe-/serveringstilbud?

Question Title

* 11. Marikollen skisenter har et godt kafe-/serveringstilbud?

Prisene i skiheisen er akseptable?

Question Title

* 12. Prisene i skiheisen er akseptable?

Det er god service i bakken?

Question Title

* 13. Det er god service i bakken?

Det er lett å vite når bakken er åpen for publikum?

Question Title

* 14. Det er lett å vite når bakken er åpen for publikum?

Bruker du bakken om våren/sommeren?

Question Title

* 15. Bruker du bakken om våren/sommeren?

Vi ønsker å bli bedre, og vil gjerne høre fra deg. Hva kan vi gjøre for at du/dere skal bruke bakken mer? Beste forslag vinner sesongkort for vinteren 2018/1019.

Question Title

* 16. Vi ønsker å bli bedre, og vil gjerne høre fra deg. Hva kan vi gjøre for at du/dere skal bruke bakken mer? Beste forslag vinner sesongkort for vinteren 2018/1019.

Legg igjen e-postadressen din her om du ønsker å være med i trekningen av gratis sesongkort (den vil kun brukes for å trekke premie, og slettes deretter)

Question Title

* 17. Legg igjen e-postadressen din her om du ønsker å være med i trekningen av gratis sesongkort (den vil kun brukes for å trekke premie, og slettes deretter)

Tusen takk for hjelpen,

Mvh
Cecilie Wenger, for styret i Rælingen alpinklubb

T