Prisen deles ut på After Work på Portåsen 9 mai kl. 17.30-19.30. Konsert med Jonas Fjeld kl. 20.00.
 
Følgende kriterier legges til grunn:

1) En bedrift med lokal forankring og lokalt godt synlig profil, som over tid har betydd noe ut over det ordinære for kommunens innbyggere og/eller næringsliv.

2) En bedrift som har opparbeidet et merkenavn med positiv image, og som gjennom omsetning og/eller profilering har bidratt til å gjøre Nedre Eiker kjent.

3) En bedrift som gjennom vektlegging av gode prosesser har skapt ekstraordinære resultater.
i.  Prosesser kan være ledelse, merkevarebygging, logistikk, innovasjon av produkter/tjenester.
ii.  Resultater kan være omsetning, overskudd, merkevarekjennskap.

4) Bedriften trenger ikke være medlem av Nedre Eiker Næringsråd.

Question Title

* 1. Jeg foreslår at Næringslivsprisen 2018 går til:

Question Title

* 2. Begrunnelse:

Question Title

* 3. Informasjon om forslagsstiller:

Endelig vinner av Næringslivsprisen fattes av styret i Nedre Eiker Næringsråd.

Frist for innsending av forslag er satt til fredag 12 april.

T