Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontingent: Kr 300,- per år.
Treningsavgift: Kr 500,- per år.
Aktive medlemmer: Medlemskontingent + treningsavgift.
Treningsavgiften dekker all trenings og alle aktiviteter innen OHIL hvor treningsagift kreves betalt.
For å være med på treninger og turer må medlemskontingent og treningsavgift være betalt.
Når dette er betalt, dekkes medlemmet av forsikringsordningen til Norges Idrettsforbund.
Nytt medlem

Question Title

* Nytt medlem

Fødselsdato for nytt medlem

Question Title

* Fødselsdato for nytt medlem

Fødselsdato
Ønsket aktivitet

Question Title

* Ønsket aktivitet

Annen informasjon

Question Title

* Annen informasjon

KONTAKTINFORMASJON VED NØDSTILLFELLE

Question Title

* KONTAKTINFORMASJON VED NØDSTILLFELLE

Jeg ønsker å bli kontaktet vedr behov for redusert medlemskontingent og/eller treningsavgift

Question Title

* Jeg ønsker å bli kontaktet vedr behov for redusert medlemskontingent og/eller treningsavgift

T