17% of survey complete.

Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge din tilfredshet med digitale tjenester i norske fylkeskommuner. Dine svar vil være viktige for det videre arbeidet med å forbedre fylkeskommunen din.

Undersøkelsen tar ca. 10 min.

Tusen takk!

Question Title

* 1. E-post (valgfritt)

Question Title

* 2. I hvilket fylke har du hovedsaklig bodd i løpet av 2017?

T