Question Title

* 1. Hvilken lærerutdanning representerer du ?

Question Title

* 2. Hva er din rolle i utdanningen?

Question Title

* 3. Hvilken utdanningsinstitusjon er du ansatt i ?

Question Title

* 4. I henhold til forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene, skal de norske lærerutdanningene ha samisk  innhold og formidle kunnskap om det samiske urfolk.  Hvilket innhold og/eller temaer gjennomføres i ditt studieprogram, fag eller kompetanseområde?

Question Title

* 5. I hvilken grad er samisk  innhold  implementert  og konkretisert i   studieprogrammet /studieprogrammene?

  Ikke i hele tatt I liten grad  I noen grad I stor grad Vet ikke 
Samisk innhold og temaer  i lokale studieplaner/ fagplaner/ kompetanseområdeplaner
Pensumlitteratur med samisk innhold
Samisk innhold i praksisopplæringen 
Kurs og emner med samisk innhold 
Samiske temaer på timeplanen
Samiske temaer i eksamensoppgaver /prosjektoppgaver ( studentoppgaver)
Samiske temaer som valgfag eller faglig forsterkning /fordypning (studiepoeng )
Samiske temaer i bachelor -  og/eller masteroppgaver
FOU arbeid  relatert til samisk innhold/tematikk 
Tverrfaglig  / flerfaglig samarbeid om samisk innhold/tematikk

Question Title

* 6. Har du/dere søkt om ekstern rådgivning  og/ eller veiledning i forbindelse med implementering  av samisk innhold  i studieprogram ? Hvilken institusjon ble kontaktet og hvilken hjelp/ bidrag fikk dere ?

Question Title

* 7. Hva er de største behovene for kompetanseutvikling i samisk og urfolksrelaltert innhold eller tematikk utifra ditt ståsted ?

Question Title

* 8. Hvilke oppgaver bør  et nasjonalt kompetansesenter for samisk innhold i lærerutdanningene prioritere ?

Question Title

* 9. Hvilke forventninger har du til et nasjonalt kompetansesenter for samisk innhold i lærerutdanningene ? Gi gjerne tilbakemelding om dine erfaringer eller tanker  i forhold til behov,  muligheter og utfordringer  i implementering av samisk  innhold  i lærerutdanninger.

T